DEMOKRATIN

Jordglob

 
Platon Aristoteles John Locke
Platon (427-347 FVT) Aristoteles (384-322 FVT) John Locke (1632-1704)
Montesquieu Rousseau Tocqueville
Montesquieu (1689-1755) Rousseau (1712-1778) Tocqueville (1805-1859)

1998-2020, Sören Odensåker, Mailadress: soren.odensaker@comhem.se

Detta innehåll baseras på tanken om trovärdighet, saklighet och opartiskhet samt oberoende i förhållande till ekonomiska, politiska, religiösa, privata eller andra särintressen. Dessutom med ett källkritiskt betraktelsesätt.