Historia

Jordglob

 
   
     
Thales Aristarkos Kopernikus
Thales från Miletos (624-546 FVT) Aristarkos (310-230 FVT) Kopernikus (1473-1543)
     
Lilburne Voltaire Adam Smith
John Lilburne (1614-1657) Voltaire (1694-1778) Adam Smith (1723-1790)
     

1998-2020, Sören Odensåker, Mailadress: soren.odensaker@comhem.se

Detta innehåll baseras på tanken om trovärdighet, saklighet och opartiskhet samt oberoende i förhållande till ekonomiska, politiska, religiösa, privata eller andra särintressen. Dessutom med ett källkritiskt betraktelsesätt.