Ideologierna


 

Anarkistiska filosofer

Innehåll:

Inledning

Här följer några anarkistiska filosofer som har haft stor betydelse för anarkismens utveckling. Ordet anarki användes första gången i politiska sammanhang under franska revolutionen. Då användes ordet för att brännmärka politiska motståndare på yttersta vänsterkanten.

Pierre-Joseph Proudhon var den förste som använde ordet anarkist i en positiv betydelse. Han kallade sig själv för anarkist, året var 1840.

Anarkismens olika varianter

Inom anarkismen kan man urskilja ett antal varianter. Skillnaderna består i hur man vill organisera sig i framtiden och om man vill använda våld för att övergå till det nya anarkistiska samhället.

Den individualistiska anarkismen

Den individualistiska anarkismen byggs upp av tänkare som William Godwin och Max Stirner. Båda tror på den enskilda individens rätt, inte kollektivets rätt. Om individen vill samarbeta med andra individer bestämmer individen det själv.

Mutualismen

Mutualismen liksom Pierre-Joseph Proudhon menar att samhället skall bestå av en stor federation av kommuner och arbetarkooperativ. Organiserandet av det anarkistiska samhället börjar lokalt och så nära folkets direkta kontroll som möjligt.

Kollektivistiska tankar

Anhängarna av kollektivistiska tankar liksom Michail Bakunin är i stark opposition till de individuella anarkismen även vad gäller Proudhons mutualistiska idéer. De förespråkar istället arbetargruppen, kollektivet, som samhällsorganisationens grundval. Dessa arbetargrupper skall ha en stimulerande elit av övertygande anarkister men denna elit skall inte kräva fullständig omvändelse av den stora massan av medlemmar.

De anarkistiska kommunisterna

De anarkistiska kommunisterna, med Pjotr Kropotkin i spetsen, anser att det är nödvändigt att organisera sig i grupper som uteslutande består av hängivna anarkistiska propagandister i ord och handling. Vidare anser de att varor och tjänster fritt skall stå till förfogande och fördelas efter behov. De vill också ha ett omfattande nätverk av inbördes sammanlänkande institutioner som en nödvändig garanti för individens intressen.

Anarkosyndikalisterna

Anarkosyndikalisterna liksom Rudolf Rocker betonar vikten av kamp inom revolutionära fackföreningar. De förespråkar generalstrejk som huvudmetod, att genomföra en social revolution och störta kapitalismen, istället för konspirations- och upprorshandlingar.

De pacifistiska anarkisterna

De pacifistiska anarkisterna avvisar tanken på att använda våld för införandet av anarkismen. Det bästa sättet att bekämpa statsmakten är att vägra lyda den. Vägra militär- och polistjänstgöring och att inte betala skatter. Leo Tolstoj är deras främste tänkare.


Individualist

Individualist

Mutualist

Kollektivist

Kommunist

Anarkosyndikalist

Pacifist

William Godwin Max Stirner Proudhon Michail Bakunin Pjotr Kropotkin "I am an Anarchist not because I believe Anarchism is the final goal, but because there is no such thing as a final goal."

Rudolf Rocker

Leo Tolstoy

Rudolf Rocker

Leo Tolstoj


1998-2019, Sören Odensåker, Mailadress: soren.odensaker@comhem.se

Detta innehåll baseras på tanken om trovärdighet, saklighet och opartiskhet samt oberoende i förhållande till ekonomiska, politiska, religiösa, privata eller andra särintressen. Dessutom med ett källkritiskt betraktelsesätt.