Ideologierna


 

Ekologism

Innehåll:

Inledning

Ordet ekologi

Ernst Haeckel (1834-1919) var den som myntade ordet ekologi år 1866. Ordet ekologi kommer från de grekiska orden oikos som betyder hus och från ordet logos som betyder lära.

Ekologi är en vetenskap om de levande organismerna i förhållande till sin omgivning, både till fysiska förhållanden som t. ex. terräng, nederbörd, temperatur och till andra organismer i miljön.

Ekologismen är ideologin som kretsar kring ekologiska frågor och gärna gör dem till utgångspunkt för ställningstaganden i alla andra frågor.

Ernst Haeckel

Ernst HaeckelDen tyske darwinisten och filosofen Ernst Heinrich Philipp August Haeckel föddes den 16 februari 1834 i Potsdam, Brandenburg i Tyskland (Preussen).

Hans far Karl (1781-1871) var jurist och hans mor hette Charlotte (1799-1889). Ernst hade en äldre bror Karl (1824-1897) som också var jurist. Ernsts familj flyttade 1835 till i Merseburg, Sachsen-Anhalt i Tyskland.

År 1843 började han vid Merseburg Dom-Gymnasium och var klar med sina studier år 1852. Därefter studerade han medicin vid Würzburg, Bayern i Tyskland och vid Humboldt-Universität zu Berlin. Han tog medicine doktorexamen.

Haeckel studerade zoologi vid "Die Friedrich-Schiller-Universität Jena" i tre år och tog en doktorexamen i zoologi.

Ernst var professor i "Vergleichende Anatomie" (jämförande anatomi) vid "Die Friedrich-Schiller-Universität Jena" 1862-1909. Haeckel dog den 9 augusti 1919 i Jena, Thüringen i Tyskland.

Miljötankar

1600-talet

John EvelynDen engelske författaren och trädgårdsmästaren John Evelyn (1620-1706) föddes den 31 oktober 1620 på lantegendomen Wotton House, Surrey i sydöstra England.

Hans fader Richard Evelyn (1587-1640) från lantegendomen Wotton, Surrey i sydöstra England var "High Sheriff" i Sussex och Surrey år 1634. Johns farfar var krutfabrikören och patentägaren George Evelyn (1526-1603) från lantegendomen Long Ditton, Surrey i sydöstra England och farmor var Joan Stint (1550-1613) från Wotton, Surrey i sydöstra England.

Hans moder var Eleanor Stansfield (1597-1635) från Lewes, Sussex i sydöstra England. Johns morfar var skeppsredaren John Stansfield (1570-1627) från Lewes, Sussex i sydöstra England och mormor var Eleanor Comber (?-1613) från Lewes, Sussex i sydöstra England.

John Evelyn hade fyra syskon Elisabeth (1614-1634) gift med Edward Darcy, Jane (1616-1651) gift med William Glanville, George (1617-1699) och en yngre bror Richard (1622-1670).

I sin skrift, "Fumifugium: or The Inconveniencie of the Aer and Smoak of London Dissipated", 1661 förespråkade John Evelyn till Englands kung Charles II och till det engelska parlamentet att plantera välluktande träd runt city för att fräscha upp dess luft.

John Evelyn dog i sitt hem den 27 februari 1706 vid Dover Street i London.

1700-talet

Thomas Robert MalthusDen engelske prästen, matematikern och nationalekonomen Thomas Robert Malthus (1766-1834) föddes den 13 februari 1766 i familjens lantställe "The Rookery" som låg på vägen mellan Dorking och Guildford, Surrey, 3-4 mil syd-sydväst om London, England.

Hans fader Daniel Malthus (1730-1800) var en förmögen markägare. Han reste mycket i England och i Europa. Fadern var en stor beundrare av Rousseau och var hans executor.

Hans moder var Henrietta Catherine Graham (1733-1800) som dog den 5 maj 1800.

Thomas hade en äldre bror, Sydenham (1754-1821) och fyra äldre systrar Henrietta Catherine Sarah (1757-1784), Charlotte (1759-1820), Elizabeth Maria (1761-1832), Ann Catherine Lucy (1762-1823) och en yngre syster Mary Ann Catherine (1771-1852).

Malthus började studera vid Jesus College Cambridge, Jesus Lane i Cambridge, England 1784 och blev vald ledamot i collegiet 1793. 1787 flyttade familjen till Albury, Hertfordshire norr om London.

1804 och till sin död var Malthus professor i historia och politisk ekonomi vid Haileybury College i Hertford Heath, Hertfordshire 3 mil norr om London.

Thomas skrev i sin bok, ”En avhandling om befolkningslagen”, 1798 (Essay on the Principles of Population) att befolkningsökningen kommer att göra slut på jordens resurser. Boken publicerades anonymt men fjärde upplagan år 1803 publicerades i hans namn.

Han största oro var att jordens livsmedelkapacitet inte skulle räcka till jordens befolkning. Malthus hade en pessimistisk slutsats, fattigdomen kunde aldrig besegras genom växande produktion.

Thomas Robert Malthus dog av en hjärtsjukdom den 29 december 1834 i St Catherine, "Bath and North East Somerset" i sydvästra England.

1800-talet

JevonsDen engelske nationalekonomen William Stanley Jevons (1835-1882) föddes den 1 september 1835 i Liverpool i nordvästra England.

Hans fader var järnhandlaren Thomas Jevons (1791-1855).

Hans moder var den engelske poeten Mary Anne Roscoe (1795-1845). Morfar var den engelske skriftställaren och historikern William Roscoe (1753-1831) och mormor var Jane Griffies (1757-1824).

Han började studerade vid University College School i London 1850 och 1851 vid University College London. År 1854 reste han till Melbourne i sydöstra Australien. År 1859 återvände han till sina studier vid University College London. År 1862 tog han magisterexamen (MA) vid University College London.

Jevons skev i sin bok, "The Coal Question: An Inquiry Concerning the Progress of the Nation and the Probable Exhaustion of our Coalmines", 1865 att han fruktade att kolet skulle snart ta slut på jordklotet.

Han dog (drunknade) den 13 augusti 1882 i Bexhill nära staden Hastings i sydöstra England.

Även bland tyska romantikens stora poeter under 1800-talet och tidigare kan man hitta exempel på oro för miljön. I USA t.ex. etablerades världens första nationalpark Yellowstone, 1872 för att rädda miljön.

1900-talet

I USA skrev marinbiologen Rachel Carson (1907-1964) sin mycket inflytelserika bok, "Silent Spring", 1962. I boken tog hon upp "den första miljökrisen" DDT. Giftet som höll på att ta död på djur och människor. Bokens titel anspelade på tystnaden som komma skall om fågelsången tystnar på grund av DDT.

Men hon var allmänt bekymrad att användandet av kemikalier skulle ta död på allt i miljön även människorna. Många naturkatastrofer, visserligen bara ännu nationella, bekräftade Rachel Carson oro vilket innebar att en större allmänhet fick upp ögonen för miljöfrågorna.

Miljögrupper

Under de senaste decennierna har en andra våg av miljökriser uppmärksammats den globala uppvärmningen, minskningen av ozonskiktet över polerna. Dessa nya kriser är internationella, globala miljökriser.

Som en konsekvens av denna oro för miljöproblem uppstod under 1800-talet miljögrupper som startades bara för att lösa ett miljöproblem, t.ex. rädda en lokal sjö. Det finns ekologiska grupper som anser att det krävs utomparlamentariska åtgärder som aktionsgrupper, bojkotter och företagsockupationer för att påverka rådande miljöpolitik.


En ekologisk ideologi

Under senare delen av 1900-talet har en ekologisk ideologi utvecklats vilken inte bara har lösningar på en miljöfråga utan en genomtänkt idé hur samhället borde styras utifrån en ekologisk helhetssyn.

Ekologismens grundidéer

  1. "Naturresurserna" är basen i ideologin. Detta beror på dessa resursers historiska utveckling och att de har skapats av naturen själv inte av människan. Vilket gör dessa resurser så mycket mer värdefulla än om dessa hade skapats av människan själv. Man kan jämföra detta synsätt med att ett konstverk i originalversion är mer värdefull än samma konstverk i en kopieversion. Därför att man värdesätter genialiteten hos konstnären till originalversionen så högt.

  2. Ökad ekonomisk tillväxt är inte ett mål, utan när ett land har utvecklats till en nivå där befolkningen har det allra nödvändigaste för ett drägligt liv skall inte tillväxten öka mer än som den ekologiska balansen kan upprätthålla. Alltså det är mer viktigt att den ekologiska balansen kan upprätthållas än att den ekonomiska tillväxten ökar (BNP-ökningen).

  3. Att använda ersättningsbara resurser. Detta är en av de viktigaste principerna inom ekologismen. Människan skall sträva efter minsta möjliga påverkan på naturens egna processer. Det är viktigare att rädda en utdöende art än att rädda ett enskilt djur, om man måste välja.

  4. Ekologisk hållbarhet. All mänsklig aktivitet måste vara obegränsat hållbara. Dessa aktiviteter får inte förstöra ekosystemens stabilitet. De måste också visa respekt för naturens självreglerande system.

  5. Att fokusera på framtiden. Det politiska och ekonomiska systemet skall inte bara vara inställd för att tillfredställa vitala mänskliga behov utan också för kommande generationer.

  6. Frigörelse från människors herravälde. Som t.ex. djurens frigörelse från människors herravälde och människorna i tredje världens frigörelse från I-ländernas herravälde. Ytterst gäller att det är fel när mänskligheten har herraväldet över naturen men det är bra när mänskligheten lever i harmoni med naturen.

Den ekologiska rörelsen vilar på forskningsresultatet inom ekologin och under senare år på tankar om den bevarande biologin (The conservation biology).


Ekologismens syn på samhället och den politiska strukturen

Både för människans och jordens skull är ekologismen emot stora industriella strukturer, världsmarknader, finansiella nätverk, masspolitiska organisationer, offentliga institutioner, militära etablissemanger, städer och byråkratier. Istället betonas decentralisering inom alla dessa områden. Det ideala samhället är en värld av decentraliserade samhällen som styrs genom direktdemokrati. Dessa samhällen skall vara självförsörjande och ekologiskt anpassade.

Ekologismen är mot alla former av diskriminering eftersom diskriminering är ett onaturligt beteende. Social diskriminering är en konstlad produkt av vidrig mänsklig kulturform. Man ser lika positivt på socialt mångfald som på biologiskt mångfald.


Arne Naess

Norrmannen Arne Naess har i sin bok, "Ekologi, samhälle och livsstil. Utkast till en ekosofi.", 1973 (Økologi, samfund og livsstil) utformat ett filosofiskt system som baserar sig på en ekologisk balans. Ekologisk balans anses råda i en orörd natur.

Ekologismen är en internationalistisk ideologi. Nationer och nationalstater ses som mindre väsentliga i mänsklighetens samspel med naturen. Miljökrisen anses som en global kris.

Ekologismen bygger sina idéer på närsamhället eller lokalsamhället. "Stabila, nära mänskliga relationer som ger trygghet och värme finns bara inom förhållandevis små grupper", skriver Arne Naess vidare i sin bok.

Decentralisering och gradvisa reformer är viktiga medel för ekologismen.

1998-2019, Sören Odensåker, Mailadress: soren.odensaker@comhem.se

Detta innehåll baseras på tanken om trovärdighet, saklighet och opartiskhet samt oberoende i förhållande till ekonomiska, politiska, religiösa, privata eller andra särintressen. Dessutom med ett källkritiskt betraktelsesätt