Ideologierna


 

Bakgrunden till ideologierna

Innehåll

1600-talets England

I 1600-talets England skapades förutsättningar för en rikhaltig och differentierad politisk aktivitet och politisk författarskap. Det går redan under detta århundrade att förutse de tre klassiska ideologiernas födelse. Det uppstod nämligen tre olika politiska rörelser i England och Frankrike:

    1. En radikal, socialistisk, vänsterideologi , The Diggers.

    2. Ett liberalt jämlikhetssträvande politisk rörelse, The Levellers. Vilka dessutom krävde individuella politiska rättigheter.

    3. En konservativ rörelse, legitimisterna.

Men det skulle dröja till efter franska revolutionen, 1789 innan dessa politiska tankar hade utvecklas helt till genomtänkta ideologier.´


Legitimism

Ordet legitimism kommer från det franska ordet "légitimisme".

Karl X var Frankrikes kung från år 1824 fram till 1830. År 1830 införde han i Frankrike fyra förordningar som bland annat begränsade yttrande- och pressfriheten i Frankrike och förändringar i dess val- och rösträttslagar. Detta startade den franska julirevolutionen 1830.

Den 7 augusti 1830 utsågs Ludvig Filip I till Frankrikes kung istället för Karl X. Båda tillhör ätten Bourbons men de tillhör olika grenar av denna ätt. Karl X tillhör den äldre ätten Bourbon medan Ludvig Filip I tillhör den yngre ätten Orléans-Bourbon.

Efter den franska julirevolutionen 1830 uppstod en politisk rörelse i Frankrike med målet att avsätta Ludvig Filip I och återinsätta en monark av den äldre ätten Bourbons. Denna politiska rörelse kallades Legitimisterna. De ville följa legitimitetsprincipen vid tillsättandet av monarker i Frankrike.

Jean-Guillaume Hyde de Neuville

Hyde de NeuvilleDen franske adelsmannen, legitimisten och diplomaten Jean-Guillaume Hyde de Neuville (1776-1857) föddes 24 januari 1776 i La Charité i centrala Frankrike.

Efter den franska revolutionen 1789 strävade baronen Hyde de Neuville att återinsätta ätten Bourbons på kungatronen. Han lyckades inte med detta så han lämnade Frankrike 1804 och kom till USA 1806 där han stannade till 1814.

Han utnämndes till ambasadör i USA 1816-1821 och i Portugal 1823-1824. Därefter var han medlem i den franska deputeradekammaren tills han utnämndes till marinminister 1828.

Han avgick som minister 1830 i protest mot att kung Henrik V avsattes som Frankrikes legitime kung efter att han hade varit kung mellan den 2 augusti 1830 och den 9 augusti 1830.

Baron Hyde de Neuville dog den 28 maj 1857 i Paris.


Den franska revolutionen

Det är framförallt vad som händer i Frankrike, Tyskland och Storbritannien som har påverkat de moderna ideologierna. Det är tankar av personer som har verkat i dessa tre länder som har byggt upp dessa ideologier.

Hur dessa personer uppfattade erfarenheterna av den franska revolutionen 1789 har haft störst betydelse på utformandet av de olika politiska åskådningarna (ideologierna).

Fascismen har sina rötter från 1800-talet. Men framförallt är fascismen en reaktion på liberalismen och socialismens idéer.


Övriga revolutioner i Europa

Anarkismen har utvecklats av de erfarenheter som anarkisterna fick av franska revolutionen 1789. Men också från revolutionerna i Italien, Frankrike, Tyskland, Prag, Wien och Budapest alla dessa oroligheter inträffade under 1848. Samt den ryska revolutionen 1917 och den spanska revolutionen 1936.

Inom anarkismen har också ett antal ryska medborgare tillfört idéer till utformandet av denna ideologi. Anarkismen är också en protest mot den politiska och ekonomiska centraliseringen som har pågått i hela världen sedan mitten av 1700-talet. Denna centralisering innebär att den enskilde underordnar sig staten.


Den industriella revolutionen

Alla de tre huvudideologierna påverkades också av den industriella revolutionen som startade i Europa under 1700-talet med början i  England (1760-1830). Denna revolution skapade så småningom en markant höjd levnadsstandard och förändrade levnadsvillkor så omfattande att den endast är jämförbar med den revolution som inträffade i Europa för ungefär 5000 till 8000 år sedan.

Under detta tidsintervall flyttade människor från Mindre Asien till Europa. Dessa människor tog med sig kunskaper om jordbruksteknik till Europa.

Den politiska stridsfrågan

Den politiska stridsfrågan var och är fortfarande om industrialismen är positiv, förbättrar levnadsvillkoren för folket eller är negativ, försämrar levnadsvillkoren för folket. I ett större perspektiv, hur skall det nya kulturmönstret utformas som industrialismen skapar?

Hur man skall organisera den ekonomiska aktiviteten inom en stat och i världen påverkar också utvecklingen av dessa ideologier. Skall den ekonomiska aktiviteten organiseras centralt inom staten, planekonomi eller decentralistiskt i form av privat ägande (kapitalism), marknadsekonomi.


Miljökriser

Redan för över 300 år sedan var en del människor oroliga för vår miljö och hur vi behandlar naturen. Men det var först på 1960-talet som en större allmänhet engagerade sig för miljön. Detta på grund av lokala och nationella miljökriser.

Under senare tid har globala miljökriser uppmärksammats vilket gjort att miljöintresset har blivit globalt, internationellt. Detta har inneburit att en ekologisk ideologi har tagit form.

1998-2019, Sören Odensåker, Mailadress: soren.odensaker@comhem.se

Detta innehåll baseras på tanken om trovärdighet, saklighet och opartiskhet samt oberoende i förhållande till ekonomiska, politiska, religiösa, privata eller andra särintressen. Dessutom med ett källkritiskt betraktelsesätt.