Ideologierna

Jordglob

Burke Mill Spencer
Edmund Burke (1729-1797) John Stuart Mill (1806-1873) Herbert Spencer (1820-1903)
Godwin Marx Engels
William Godwin (1756-1836) Karl Marx (1818-1883) Friedrich Engels (1820-1895)

1998-2020, Sören Odensåker, Mailadress: soren.odensaker@comhem.se

Detta innehåll baseras på tanken om trovärdighet, saklighet och opartiskhet samt oberoende i förhållande till ekonomiska, politiska, religiösa, privata eller andra särintressen. Dessutom med ett källkritiskt betraktelsesätt.