Ideologierna


 

Socialistiska filosofer

Inledning

Här följer några socialistiska filosofer som har haft stor betydelse för socialismens utveckling. Begreppet socialism användes första gången 1839 i en allmännare bemärkelse kring de tre utopiska författarna Saint-Simon, Owen och Fouriers socialistiska idéer.

Den marxistiska socialismen (den är baserad på Marx och Engels idéer) delades under slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet in i två huvudgrenar, de som ville reformera samhället med fredliga metoder (socialdemokrater) och de som ville förändra samhället genom revolutionära metoder (kommunister).

Sedan 1980-talet försöker en del kommunister (nykommunister) att reformera Marx och Engels teorier (den vetenskapliga marxismen). Denna reformering har fått namnet den analytiska marxismen.

Det var Gerald Allan Cohen (1941-2009), Jon Elster (1940-) och John Roemer (1945-) som år 1979 bildade "Septembergruppen" i Paris. Gruppen bestod av en grupp forskare som var intresserade av den vetenskapliga marxismen. De möttes en gång om året i september månad.


The Diggers

Föregångarna till socialismen/kommunismen uppstod 1649, när en liten grupp personer ville fördela allmänningarnas jord i England till fattiga, jordlösa människor. Därför kallades de för "the Diggers" (grävarna).

Den engelske tyghandlaren, kyrkvärden och koskötaren Gerrard Winstanley (1609-1676) var den främste talesmannen för the Diggers. I sin bok "Frihetens lag", 1652 (Law of Freedom) utvecklar Winstanley sina idéer.

I sin bok propagerar han för ett utopiskt samhälle. Den sanna friheten, menar Winstanley, betyder att alla har tillträde att använda jorden och dess frukter. Han förespråkar att mark inte får ägas av någon person utan gemensamt av alla människor. Vad marken producerar skall gemensamt samlas in och fördelas efter behov. Alla arbetsföra måste tvingas att arbeta med produktivt arbete åtminstone till fyrtioårs ålder.


Utopist

Utopist

Marxist

Marxist

Charles Fourier Robert Owen Karl Marx Friedrich Engels

Socialdemokrat

Kommunist

Nykommunist

Eduard Bernstein Vladimir Lenin

1998-2019, Sören Odensåker, Mailadress: soren.odensaker@comhem.se

Detta innehåll baseras på tanken om trovärdighet, saklighet och opartiskhet samt oberoende i förhållande till ekonomiska, politiska, religiösa, privata eller andra särintressen. Dessutom med ett källkritiskt betraktelsesätt.