Kunskap

Jordglob

     
   
     
Thales Anaximander Galileo Galilei
Thales från Miletos (624-546 FVT) Anaximander (610—546 FVT) Galileo Galilei (1564-1642)
     
Johannes Kepler Immanuel Kant Albert Einstein
Johannes Kepler (1571-1630) Immanuel Kant (1724–1804) Albert Einstein (1879-1955)

1998-2020, Sören Odensåker, Mailadress: soren.odensaker@comhem.se

Detta innehåll baseras på tanken om trovärdighet, saklighet och opartiskhet samt oberoende i förhållande till ekonomiska, politiska, religiösa, privata eller andra särintressen. Dessutom med ett källkritiskt betraktelsesätt.