Kunskap om nutiden och tidigaretider

Jordglob

 

Thales Demosthene Polybios
Thales från Miletos (624-546 f. Kr.) Demosthenes (384-322 f. Kr.) Polybios (levde omkring 200-118 f. kr.)
Newton Voltaire Hume
Isaac Newton (1642-1727) Voltaire (1694-1778) David Hume (1711-1776)

1998-2019, Sören Odensåker, Mailadress: soren.odensaker@comhem.se

Detta innehåll baseras på tanken om trovärdighet, saklighet och opartiskhet samt oberoende i förhållande till ekonomiska, politiska, religiösa, privata eller andra särintressen. Dessutom med ett källkritiskt betraktelsesätt.